عبارت را در

خون (آدم كشی) در چه هنگام از قیامت رسیدگی می شود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أوَّلُ ما يُقضى بينَ الناسِ يَومَ القِيامَةِ في الدِّماءِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

در روز قيامت نخستين چيزى كه درباره آن ميان مردم داورى مى‏شود ، خون است .