عبارت را در

كسی كه بی گناهی را بكشد، چه جایگاهی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أعتَى الناسِ مَن قَتَلَ غيرَ قاتِلِهِ ، أو ضَرَبَ غيرَ ضارِبهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

سركش‏ترين مردم كسى است كه بى‏گناهى را كه قصد كشتن او را نداشته‏است ، بكشد يا غيرزننده خود را بزند .