عبارت را در

كیفر دشنام دهنده چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ اللّه‏َ حَرَّمَ الجَنَّةَ على كُلِّ فَحّاشٍ بَذِيءٍ ، قَليلِ الحَياءِ ، لا يُبالِي ما قالَ ولا ما قيلَ لَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند بهشت را بر هر فحّاش بد زبان بى‏شرمى كه باكى ندارد چه‏گويد و چه شنود ، حرام كرده‏است .