عبارت را در

زشتگویی (وبی حیایی) چه اثری دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ قَطُّ إلاّ شانَهُ ، ولا كانَ الحَياءُ في شيءٍ قَطُّ إلاّ زانَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

زشت‏گويى(و زشت‏كردارى) هرگز در چيزى نبود ، مگر اين كه آن را عيبناك گردانيد و شرم و حيا هرگز در چيزى نبود مگر اين كه آن را آراست .