عبارت را در

كیفر كسی كه به یك پیامبر یا وصی پیامبری دشنام دهد، چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن سَبَّ نَبيّا مِنَ الأنبياءِ فاقتُلُوهُ ، ومَن سَبَّ وَصِيّا فقد سَبَّ نبيّا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـر كه يـكى از پـيامبران را دشـنـام داد ، او را بكشيد ، و هركه يكى از اوصيا (ى آنان) را دشنام گويد بى شكّ پيامبرى را دشنام داده است .