عبارت را در

از دو نفر كه به یكدیگر ناسزا می گویند، كدام یك بیشتر سقوط می كند؟

عنه عليه‏السلام :

ما تَسابَّ اثنانِ إلاّانحَطَّ الأعلى إلى مَرتَبهِ الأسفَلِ .

امام كاظم عليه‏السلام :

هيچ گاه دو نفر به يكديگر ناسزا نگفتند مگر اين كه آن كه بيشتر دشنام داده به مرتبه پايين‏ترى سقوط مى‏كند .