عبارت را در

چه چیزی بهتر از فتنه ی دنباله دار است؟

عنه عليه‏السلام :

والٍ ظَلومٌ غَشومٌ خَيرٌ مِن فِتنَةٍ تَدُوم .

امام على عليه‏السلام :

زمامدار ستمكار و بيرحم ، بهتر از فتنه (و هرج و مرجى) است كه دائمى باشد .