عبارت را در

تأثیر فال بد به چه چیزی بستگی دارد؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

الطِّيَرَةُ على ما تَجعَلُها إن هَوَّنتَها تَهَوَّنَت، وإن شَدَّدتَها تَشَدَّدَت ، وإن لَم تَجعَلْها شَيئا لَم تَكُن شَيئا .

امام صادق عليه‏السلام :

تأثير فال بد به خودت بستگى دارد : اگر آن را آسان بگيرى ، آسان مى‏شود و اگر سخت بگيرى ، سخت مى‏شود ، و اگر آن را به چيزى نگيرى ، چيزى نخواهد بود .