عبارت را در

توجه كردن به فال بد چه گناهی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن رَدَّتهُ الطِّيَرَةُ عَن حاجَتِهِ فَقَد أشرَكَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه فال بد زدن ، او را از كارش باز دارد ، شرك ورزيده است .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَـن خَـرَجَ يُريدُ سَفَرا فَرَجَعَ‏مِن طَيرٍ فقد كَفَرَ بما اُنزِلَ على محمّدٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركه براى سفر ، خانه‏اش را ترك كند و بر اثر فال بدى برگردد ، به آنچه بر محمّد نازل شده كفر ورزيده است .