عبارت را در

دفع نكردن غیبت در صورت توانایی چه كیفری دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن اُغتِيبَ عِندَهُ أخوهُ المسلمُ ، فاستَطاعَ نَصرَهُ فلم يَنصُرْهُ ، خَذَلَهُ اللّه‏ُ في الدنيا والآخِرَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هرگاه در حضور كسى از برادر مسلمانش غيبت شود و او بتواند ياريش دهد ، امّا به يارى (و دفاع از)او برنخيزد ، خداوند در دنيا و آخرت تنهايش گذارد .