عبارت را در

دفاع كردن از شخصی كه او را غیبت می كنند چه ثوابی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن تَطَوَّلَ على أخِيهِ في غِيبةٍ سَمِعَها فيهِ في مَجلِسٍ فَرَدَّها عَنهُ ، رَدَّ اللّه‏ُ عَنهُ ألفَ بابٍ مِن السُّوءِ في الدنيا والآخِرَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس در مجلسى بشنود كه از برادرش غيبت مى‏شود و آن را از او دفع كند ، خداوند هزار باب بدى را در دنيا و آخرت از او دفع كند .