عبارت را در

دوری از شنیدن غیبت، حق چیست؟

الإمامُ زينُ العابدينَ عليه‏السلام :

حقُّ السَّمعِ تَنزيهُهُ عن سَماعِ الغِيبةِ، وسَماعِ ما لايَحِلُّ سَماعُهُ .

امام سجّاد عليه‏السلام :

حقّ گوش‏اين است، كه آن را از شنيدن غيبت و شنيدن هر آنچه كه شنيدنش روا نيست ، دور نگه دارى .