عبارت را در

امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره ی پرهیز از شنیدن غیبت چه توصیه ای فرمود؟

عنه عليه‏السلام

وقد نَظَرَ إلى رجُلٍ‏يَغتابُ رجُلاً عندَ ابنِهِ الحسنِ عليه‏السلام: يابُنَيَّ ، نَزِّهْ سَمعَكَ عن مِثلِ هذا ؛ فإنّهُ نَظَرَ إلى أخبَثِ ما في وِعائهِ فَأفرَغَهُ في وِعائكَ !

امام على عليه‏السلام

- وقتى ديد شخصى در حضور فرزندش حسن عليه‏ السلام از كسى غيبت مى‏كند- : فرزندم ! گوش خود را از چنين كسى به دور دار ؛ زيرا او به پليدترين و نجس‏ترين چيزهايى كه در ظرف (وجود) خود دارد نگريسته و آنها را در ظرف تو خالى كرده‏است .