عبارت را در

آوازهای لعنت شده كدامند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

صَوتانِ مَلعونانِ في الدنياوالآخِرَةِ : مِزمارٌ عندَ نِعمَةٍ ، ورَنَّةٌ عندَ مُصيبَةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دو آوازند كه در دنيا و آخرت لعنت شده هستند : آواى نى به هنگام خوشى و صداى شيون در هنگام مصيبت .