عبارت را در

كدام آوازها را خداوند دشمن می دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

صَوتانِ يُبغِضُهما اللّه‏ُ : إعْوالٌ عند مُصيبَةٍ ، ومِزْمارٌ عند نِعمَةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دو آواز است كه خداوند دشمن دارد : شيون و فغان در هنگام مصيبت و ساز و آواز در هنگام شادى .