عبارت را در

سخن رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - برای جلوگیری از غلوكنندگان درباره ی او چه بود؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تَرفَعُونِي فَوقَ حَقِّى؛ فإنّ اللّه‏َ تعالى اتَّخَذَني عَبدا قبلَ أن يَتَّخِذَني نَبِيّا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مرا از حقّ خودم (و حدّى كه دارم) بالاتر نبريد؛ خداوند متعال مرا ، پيش از آن كه پيامبر كند ، بنده (خود) قرار داد .