عبارت را در

از جمله عوامل عیبجویی چیست؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

مَن قَصُرَ عَن مَعرِفَةِ شَيءٍ عابَهُ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه از شناخت چيزى درماند، بر آن خرده گيرد.

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

مَن جَهِلَ شَيئا عابَهُ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه چيزى را نداند ، بر آن عيب گيرد .