عبارت را در

وظیفه ی حاكمان در برابر عیبجویان چیست؟

عنه عليه‏السلام

مِن كِتابهِ لِلأشتَرِ لَمّا وَلاّهُ مِصرَ: وَلْيَكُنْ أبعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنكَ ، وأشنَأهُم عِندَكَ ، أطلَبُهُم لِمَعايِبِ النّاسِ ؛ فإنَّ في النّاسِ عُيوبا ،الوالي أحَقُّ مَن سَتَرَها ، فلا تَكشِفَنَّ عَمّاغابَ عَنكَ مِنها .

امام على عليه‏السلام

- در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر- : بايد دورترين افراد ملت از تو و دشمن‏ترين آنها نزد تو ، عيبجوترين آنها از مردم باشد ؛ زيرا مردم (خواه ناخواه) عيبهايى دارند و زمامدار سزاوارترين كس به پوشاندن آنهاست . بنابراين ، درباره آن دسته از عيبهاى مردم كه بر تو پوشيده‏است ، پى‏جويى و كنجكاوى مكن .