عبارت را در

عیبجویی از چه كسی مطلوب است؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

طوبى لِمَن شَغَلَهُ عَيبُهُ عَن عُيوبِ النّاسِ .

امام على عليه‏السلام :

خوشا به حال آن كس كه عيب خودش ، او را از پرداختن به عيبهاى مردم باز دارد .