عبارت را در

در روز قیامت، انسان دو چهره چگونه وارد محشر می شود؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يَجيءُ يَومَ القِيامَةِ ذو الوَجهَينِ دالِعا لِسانَهُ في قَفاهُ ، وآخَرُ مِن قُدّامِهِ ، يَلتَهِبانِ نارا حتّى يُلهِبا جَسَدَهُ ، ثُمّ يُقالُ لَهُ : هذا الّذي كانَ في الدُّنيا ذا وَجهَينِ وذا لِسانَينِ ، يُعرَفُ بذلكَ يَومَ القِيامَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

روز قيامت ، انسانِ دو چهره در حالى مى‏آيد كه يك زبان از پس گردنش آويزان است و يك زبان از جلو و در آنها آتش افروخته است كه به بدنش زبانه مى‏كشد . سپس به او گفته مى‏شود : اين كسى است كه در دنيا دو رو و دو زبان بود . او بدين گونه در روز قيامت شناخته مى‏شود .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ذو الوَجهَينِ في الدُّنيا يأتي يَومَ القِيامَةِ ولَهُ وَجهانِ مِن نارٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

آن كه در دنيا دوچهره باشد، روز قيامت با دو چهره آتشين محشور مى‏شود .