عبارت را در

چگونه خود پسندی، نیكی و بدی را جابجا می كند؟

عنه عليه‏السلام :

سَيِّئَةٌ تَسوؤكَ خَيرٌ عِندَ اللّه مِن حَسَنَةٍ تُعجِبُكَ .

امام على عليه‏السلام :

گناهى كه بر اثر آن ناراحت شوى ، نزد خدا بهتر از كار نيكى است كه تو را دچار خودپسندى و غرور كند .