عبارت را در

یاران ستمگران چه كسانی هستند و چه كیفری دارند؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

العامِلُ بالظُلمِ والمُعينُ لَهُ والراضِي بهِ شُرَكاءُ ثَلاثَتُهُم .

امام صادق عليه‏السلام :

ستمگر و يارى دهنده‏اش و كسى كه به ستم او راضى باشد ، هر سه در ستم شريكند .