عبارت را در

در روز قیامت مظلومان چگونه حق خود را از ظالمان می گیرند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّه لَيَأتِي العَبدُ يَومَ القِيامَةِ‏وقد سَرَّتهُ حَسَناتُهُ ، فَيَجِيءُ الرجُلُ فيقولُ : يا ربِّ ظَلَمَني هَذا ، فَيُؤخَذُ مِن حَسَناتِهِ فَيُجعَلُ في حَسَناتِ الذي سَألَهُ ، فما يَزالُ كذلكَ حتّى ما يَبقى لَهُ حَسَنةٌ ، فإذا جاءَ مَن يَسألُهُ نَظَرَ إلى سَيِّئاتِهِ فَجُعِلَت مَع سيّئاتِ الرَّجُلِ ، فلا يَزالُ يُستَوفى مِنهُ حتّى يَدخُلَ النارَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

روز قـيامت ، بـنده ، خـوشحال از كـارهاى نيك خود وارد محشر مى‏شود. مردى مى‏آيد و مى‏گويد : پروردگارا ، اين مرد به من ظلم كرده است . پس از حسنات او برداشته و در حسنات آن مرد دادخواه گذاشته مى‏شود . به همين ترتيب افرادى كه در حقّ آنها ستم كرده‏است ، مى‏آيند تا جايى كه حتّى يك حسنه و كار نيك براى او باقى نمى‏ماند . از آن پس اگر كسى بيايد و حقّ خود را از او بخواهد از گناهان آن مرد (طلبكار) برداشته و به گناهان او افزوده مى‏شود . بدين سان همچنان دادِ مردم از او گرفته مى‏شود ، تا آن كه به آتش درآيد .