عبارت را در

آزمندی با چه چیزی جمع نمی شود؟

عنه عليه‏السلام :

لا يَجتَمِعُ الوَرَعُ و الطَّمَعُ .

امام على عليه‏السلام :

پارسايى و آزمندى ، با هم جمع نمى‏شوند .