عبارت را در

ذلیل تر از طمعكار كیست؟

عنه عليه‏السلام :

لا أذَلَّ مِن طامِعٍ .

امام على عليه‏السلام :

ذليل‏تر از طمعكار ، وجود ندارد .