عبارت را در

شرك در بین بدی ها چه جایی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خَصلَتانِ ليسَ فَوقَهُما مِنَ البِرِّ شَيءٌ : الإيمانُ بِاللّه‏ والنَّفعُ لِعبادِ اللّه ، وخَصلَتانِ لَيسَ فَوقَهُما مِنَ الشَّرِّ شَيءٌ : الشِّركُ بِاللّه والضُّرُّ لِعِبادِ اللّه .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دو كار است كه هيچ خوبى بالاتر از آن دو نيست : ايمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا . و دو كار است كه بالاتر از آن دو ، بدى وجود ندارد : شرك ورزيدن به خدا و گزند رساندن به بندگان خدا .