عبارت را در

نماز كسی كه مست كننده بنوشد تا چند روز پذیرفته نمی شود؟

عنه عليه‏السلام :

مَن شَرِبَ المُسْكِرَ لَم تُقْبَلْ صَلاتُهُ أربَعينَ يَوما ولَيلَةً .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه مست كننده بنوشد ، تا چهل شبانه‏روز نمازش پذيرفته نشود .