عبارت را در

پیامد اجتماعی (خانوادگی) بد اخلاقی چیست؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

مَن ساءَ خُلقُهُ مَلّةُ أهلُهُ .

امام على عليه‏السلام :

آن كه بداخلاق باشد خانواده‏اش از او دلتنگ و بيزار شوند .