عبارت را در

كیفر دنیوی كسی كه سرزنش می كند چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن عَيَّرَ أخاهُ بِذَنبٍ قَد تابَ مِنهُ لَم يَمُتْ حَتّى يَعمَلَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس برادر خود را براى گناهى كه از آن توبه كرده است سرزنش كند ، نميرد تا خود آن گناه را مرتكب شود .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أذاعَ فاحِشَةً كانَ كمُبتَدِئها ، ومَن عَيَّرَ مُؤمِنا بِشَيءٍ لَم يَمُتْ‏حَتّى يَركَبَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركس زشتكارى و گناهى را فاش كند، مانند كسى است كه آن را انجام داده‏است و هر كه مؤمنى را به چيزى سرزنش كند ، نميرد تا خود مرتكب آن شود .