عبارت را در

به ناحق خوردن مال دیگران چه كیفری در آخرت دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن أكَلَ مِن مالِ أخيهِ ظُلما ولَم‏يَرُدَّهُ علَيهِ ، أكَلَ جَذوَةً مِنَ النّارِ يَومَ القِيامَةِ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كس چيزى از مال برادر خود را به ستم و ناحقّ بخورد و آن را به او برنگرداند ، روز قيامت شراره‏اى از آتش بخورد .