عبارت را در

زن شوهرداری كه مبادرت به فحشاء می كند، چه كیفری دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اِشتَدَّ غَضَبُ اللّه عز و جل عَلَى امرأةٍ ذاتِ بَعلٍ مَلَأتْ عَينَها مِن غَيرِ زَوجِها أو غَيرِ ذِي مَحرَمٍ مِنها ، فإنّها إن فَعَلَتْ ذلكَ أحبَطَ اللّه‏ُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتهُ ، فإن أوطَأتْ فِراشَهُ غَيرَهُ كانَ حَقّا عَلَى‏اللّه أن يُحرِقَها بِالنارِ بعدَ أن‏يُعَذِّبَها في قَبرِها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

زن شوهر دارى كه چشمش را از مردى جز شوهر خود ، يا نامحرمى پُر كند ، خشم خداوند عز و جل بر او فزونى گيرد ؛ كه اگر چنين كند ، خداوند همه اعمال او را باطل گرداند و چنانچه به شوهر خود خيانت ورزد ، بر خداست كه اورا بعد از عذاب در قبر ، به آتش دوزخ بسوزاند .