عبارت را در

در چه مواردی دروغ گفتن جایز است؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

الكِذبُ مَذمومٌ إلاّ في أمرَينِ : دَفعِ شَرِّ الظَّلَمَةِ ، وإصلاحِ ذاتِ البَينِ .

امام صادق عليه‏السلام :

دروغ نكوهيده است ، مگر در دو جا : دور كردن شرّ ستمگران و آشتى دادن ميان مردمان .