عبارت را در

چرا فرشته از دروغگو می گریزد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا كَذَبَ العَبدُ كِذبَةً تَباعَدَالمَلَكُ مِنهُ مَسيرَةَ مِيلٍ مِن نَتْنِ ما جاءَ بهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر گاه بنده دروغ بگويد ، از بوى گندى كه پديد آورده‏است ، فرشته به مسافت يك ميل از او فاصله گيرد .