عبارت را در

چرا نباید به كسی كه به ما خیانت كرده، خیانت كنیم؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تَخُنْ مَن خانَكَ فتكونَ مِثلَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

به كسى كه به تو خيانت كرده است خيانت نكن كه تو نيز چون او خواهى بود .