عبارت را در

كسی كه خودكشی می كند چه كیفری دارد؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

مَن قَتَلَ نفسَه مُتَعمِّدا فهُو في نارِ جَهنَّمَ خالِدا فيها .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كه به عمد خودكشى كند ، در آتش دوزخ جاودانه است .