عبارت را در

عاقل و جاهل وقتي پير شوند چه چيزي در آنها جوان مي شود؟

عنه عليه‏السلام :

إذا شابَ العاقِلُ شَبَّ عَقلُهُ ، إذا شابَ الجاهِلُ شَبَّ جَهلُهُ .

امام على عليه‏السلام :

هرگاه خردمند پير شود ، خرد او جوان گردد و هرگاه نادان پير شود ، نادانى او جوان گردد .