عبارت را در

چه كسی مورد تهمت قرار می گیرد؟

عنه عليه‏السلام :

من دَخلَ مَداخِلَ السُّوءِ اتُّهِم .

امام على عليه‏السلام :

هر كه به جاهاى بد رفت و آمد كند مورد بدگمانى و تهمت واقع شود .