عبارت را در

انتقام گرفتن چه چیزی را از بین می برد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

لا سُؤدُدَ مَع انتِقام .

امام‏على عليه‏السلام :

با انتقامگيرى ، سـرورى در كار نيست .