عبارت را در

آیا خدا كسی را بدبخت می كند؟

عنه عليه‏السلام :

إنّ اللّه‏َ تباركَ وتعالى يَنقُلُ العَبدَ مِنَ الشَّقاءِ إلى السَّعادَةِ ، ولا يَنقُلُهُ مِن السَّعادةِ إلى الشَّقاءِ .

امام صادق عليه‏السلام :

خداوند تبارك و تعالى بنده را از بدبختى به خوشبختى منتقل مى‏كند ، ولى از خوشبختى به بدبختى منتقل نمى‏كند .