عبارت را در

درمان كنندگان گناه چیست؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

الذُّنوبُ الدّاءُ ، والدَّواءُ الاستغِفارُ ، والشِّفاءُ أن لا تَعودَ .

امام على عليه‏السلام :

گناهان ، درد و دارو (ى آنها) استغفار است و شفا(ى از گناه) به اين است كه (به گناه) بازنگردى .