عبارت را در

یكی از بهترین مكارم اخلاق چیست؟

عنه عليه‏السلام :

مِن أحْسَنِ المَكارِمِ تَجَنُّبُ الَمحارِم .

امام على عليه‏السلام :

از بهترين مكارم اخلاق دورى كردن از حرامهاست .