عبارت را در

هر كس رسوایی مؤمنی را بپوشاند در پاداش، مانند كیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن سَتَرَ عَلى مُؤمِنٍ خِزيَةً فكأنَّما أحيا مَوؤودَةً مِن قَبرِها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس رسوايى مؤمنى را بپوشاند ، چنان است كه دختر زنده به گورى را از گورش نجات دهد .