عبارت را در

از عوامل نيروزا براي روزه داري چيست؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أكَلَ قَبلَ أن يَشرَبَ و تَسَحَّرَ ، و مَسَّ شَيئا مِنَ الطِّيبِ ؛ قَوِيَ عَلَى الصِّيامِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس پيش از نوشيدن چيزى ، غذا بخورد و سَحَرى ميل كند و قدرى بوى خوش [بر خود] بمالد ، بر روزه گرفتن ، توان بيشترى يابد .