عبارت را در

كسی كه همه همتش شكمش باشد چه قدر و اندازه ای دارد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

من‏كانَت هِمَّتُهُ ما يَدخُلُ بَطنَهُ ، كانَت قِيمَتُهُ ما يَخرُجُ مِنهُ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه هــمّ و غـمّش چيزى بـاشد كه وارد شكمش مى‏شود ، ارزشش به اندازه همان چيزى است كه از شكمش خارج مى‏شود .