عبارت را در

چه چیزی میزان اهتمام ها را مشخص می كند؟

عنه عليه‏السلام :

بقَدرِ الهِمَمِ تَكونُ الهُموم .

امام على عليه‏السلام :

اندوه‏ها به‏اندازه همّت‏ها است.