عبارت را در

كسی كه عهد و پیمان خود را رعایت نكند چگونه است؟

عنه عليه‏السلام :

ما أيقَنَ بِاللّه مَن لَم يَرْعَ عُهودَهُ وذِمَّتَهُ .

امام على عليه‏السلام :

بـه خدا يقين ندارد ، كـسى كه عـهد و پـيمان خود را رعايت نكند .