عبارت را در

سرانجام نپذیرفتن نصیحت چیست؟

عنه عليه‏السلام :

مَن خالَفَ النُّصحَ هَلَكَ .

امام على عليه‏السلام :

هركه از پذيرفتن نصيحت سر باز زند ، هلاك گردد .