عبارت را در

خیرخواهی برای خلق خدا چه نتیجه ای دارد؟

عنه عليه‏السلام :

علَيكُم بالنُّصحِ للّه‏ِ في خَلقِهِ ، فلَن تَلقاهُ بعَمَلٍ أفضَلَ مِنهُ .

امام‏صادق عليه‏السلام :

بر شما باد خيرخواهى براى‏خدا نسبت به‏خلق او ؛ زيرا هرگز خداوند را با عملى بهتر از اين كار ملاقات نخواهى كرد .