عبارت را در

تا چه اندازه باید خیرخواه دیگران باشیم؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لِيَنصَحِ الرّجُلُ مِنكُم أخاهُ كنَصيحَتِهِ لنَفسِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر يك از شما همان گونه كه خيرخواه خود است ، بايد خيرخواه برادرش نيز باشد .