عبارت را در

كسی كه از دیگران پند نگیرد به چه عاقبتی گرفتار می آید؟

عنه عليه‏السلام :

مَن لَم يَتَّعِظْ بالنّاسِ وَعَظَ اللّه‏ُ النّاسَ بهِ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه از مردم پند نگيرد ، خداوند او را مايه پند مردم قرار دهد .